ΑΟΡΑΤΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ – ΑΟΡΑΤΑ ΣΙΔΕΡΑΚΙΑ

Τα “αόρατα” brackets. Τοποθετούνται στην εσωτερική (γλωσσική) επιφάνεια των δοντιών ούτως ώστε πραγματικά να μην φαίνονται καθόλου. Οποιαδήποτε αρχική ενόχληση τηςγλώσσας από τα brackets σύντομα ξεπερνιέται και ασθενής νιώθει άνετα. Το είδος αυτό των brackets συνίσταται σε άτομα τα οποία νιώθουν ότι τα μέσα της συμβατικής ορθοδοντικής θεραπείας δεν συμβαδίζουν με την άποψή τους για την αισθητική.
Τα αποτελέσματα είναι όμοια με αυτά της “παραδοσιακής” ορθοδοντικής.

Lingual Orthodontics: Μια νέα επαναστατική μέθοδος -“αόρατη”- που μπορεί να θεραπεύσει ορθοδοντικά προβλήματα κυρίως σε ενήλικες. Τι σημαίνει “lingual”; Στην αγγλική γλώσσα σημαίνει γλωσσικός. “Lingual Orthodontics” είναι εκείνη η Ορθοδοντική τεχνική η οποία ασχολείται με την τοποθέτηση ακίνητων ορθοδοντικών μηχανημάτων (τα γνωστά “σιδεράκια”) στην γλωσσική επιφάνεια των δοντιών. Γλωσσική επιφάνεια των δοντιών είναι η επιφάνεια των δοντιών που βλέπει προς της γλώσσα. Είναι προφανές ότι αυτού του είδους η Ορθοδοντική είναι “μη ορατή”.

Η μέθοδος αυτή επινοήθηκε στην Αμερική στις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα στο Πανεπιστήμιο του UCLA. Απευθύνονταν κυρίως σε ενήλικες ασθενείς που αναζητούσαν Ορθοδοντική θεραπεία αλλά δεν ήθελαν να είναι ορατά τα ακίνητα Ορθοδοντικά μηχανήματα (σιδεράκια). Κατά το πέρασμα του χρόνου, τελειοποιήθηκε αυτή η τεχνική από Αμερικανούς, Ισραηλινούς, Ιάπωνες, και Γάλλους Ορθοδοντικούς φτάνοντας στα τελευταίας γενεάς ορθοδοντικά μηχανήματα της δεκαετίας του ενενήντα. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται ευρέως στην Αμερική, Ισραήλ, Γαλλία, Ιταλία και τον τελευταίο καιρό άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα από εξειδικευμένους σε αυτόν τον τομέα Ορθοδοντικούς.

Ο τρόπος τοποθέτησής των μηχανημάτων διαφέρει από την γνωστή Ορθοδοντική καθώς επιβάλλεται η συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια στο εξωτερικό. Η τεχνική αυτή απευθύνεται κυρίως στους ενήλικες αλλά και σε επιλεγμένες περιπτώσεις εφήβων. Σχεδόν όλα τα ορθοδοντικά προβλήματα μπορούν να θεραπευθούν με αυτή τη τεχνική.

Όπως όλες οι τεχνικές έτσι και τα “Lingual Orthodontics” παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Μειονεκτήματα της τεχνικής είναι ότι ο ασθενής πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος και πολύ συνεργάσιμος κατά την διάρκεια της θεραπείας αλλιώς η θεραπεία δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα . Άλλο μειονέκτημα είναι η ανάγκη προσαρμογής του ασθενούς στο νέο (παροδικό) στοματικό περιβάλλον όσο αφορά την ομιλία και τη στοματική υγιεινή. Αυτή κυμαίνεται συνήθως από 2 μέχρι 3 εβδομάδες για τον μέσο ασθενή και γίνεται σε συνεργασία με τον Ορθοδοντικό.

Ένα οφθαλμοφανές, μεγάλο πλεονέκτημα είναι το ότι δεν φαίνονται καθόλου (“αόρατα”). Αυτό είναι και το κύριο πλεονέκτημα τους έναντι στην “συμβατική” Ορθοδοντική. Άλλο πλεονέκτημα τους είναι η γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση στο στόμα. Ο τύπος αυτός Ορθοδοντικής έχει εγγενή μηχανικά πλεονεκτήματα τα οποία βοηθούν στην καλύτερη διεκπεραίωση της θεραπείας από τον Ορθοδοντικό. Μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο για τον Ορθοδοντικό όταν γίνεται θεραπεία σε άτομα που παρουσιάζουν εκτός από Ορθοδοντικά προβλήματα, προβλήματα με την Κροταφογναθική διάρθρωσή τους. Η προσαρμογή για τον ασθενή είναι εύκολη και δεν παίρνει περισσότερο από 2-3 εβδομάδες. Ο χρόνος θεραπείας είναι ο ίδιος με τη γνωστή Ορθοδοντική θεραπεία.

Συνοψίζοντας, η “Lingual” Ορθοδοντική απευθύνεται κυρίως σε ασθενείς που αναζητούν θεραπεία αλλά που η κοινωνική τους θέση ή δράση δεν τους επιτρέπει να ξεκινήσουν θεραπεία με τα γνωστά μας “σιδεράκια”. Σε αυτούς τους ασθενείς η μόνη καλή λύση είναι η “Lingual” Ορθοδοντική.